Запрошуємо всіх на прес-конференцію

http://jerait.com

22.12.2014 р. в прес-центрі ЗОО НСЖУ "Будинку преси" о 12.00  відбудеться прес-конференція на тему: "Здобутки запорізьких науковців в контексті Євпропейської інтеграції України".

Вперше, за останні триста років, в освітній простір України введено гендерний вимір історії запорозького козацтва.

Рішенням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ, розроблена запорізькими науковцями навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи "Жінка в історії козацького Запорожжя" схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України та гідно представлена на загальнодержавному рівні

Модератор, канд. іст. наук, президент української асоціації дослідників історії жіночої повсякденності і психології воєнної епохи, голова комітету інформаційної політики Народної Ради О.П. Кривоший.

http://jerait.com