Запрошуємо на круглий стіл «Запровадження соціального замовлення у місцевому контексті»

http://jerait.com

Мета заходу: опрацювання новел українського законодавства з організації соціального замовлення, отримання зворотнього зв’язку від виконавчих інституцій місцевого самоврядування м. Запоріжжя, щодо надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, обмін інформацією, координація роботи і планування ініціатив надавачів соціальних послуг, щодо поліпшення становища вразливих груп населення на місцевому рівні, фіксація можливостей неурядового сектора, щодо диверсифікації джерел фінансування та доступу до місцевого фінансування, розбудова платформи для взаємодії надавачів соціальних послуг та інших зацікавлених сторін.

Аспекти заходу:

- законодавчі новели державної концепції надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення;

- позиція профільних (соціальних) інституцій місцевого самоврядування щодо впровадження соціального замовлення;

- аналіз бенефіціарного поля соціальних послуг;

- перспективи залучення волонтерів до надання соціальних послуг;

- успішні кейси отримання державного фінансування через соціальне замовлення;

- відповіді на питання з тематики впровадження соціального замовлення;

- обмін думками з теми заходу.
 
Захід відбудеться 22-го лютого об 11:00 на онлайн-платформі ZOOM.

Программа заходу та посилання на подію у ZOOMі буде надіслано на надану електрону адресу у відповідь на заповнення цієї анкети.
 
Робочі питання - 095-1402729 Швець Володимир Станіславович

http://jerait.com